IP audio systém HARMONYS

Presný čas, signalizácia a hlasová komunikácia po ethernete – výrobce BODET, Francie

Princíp inštalácie: 

Riadiaca ústredňa SIGMA v prevedení na stenu alebo 19" rack a všetky ďalšie komponenty systému sú pripojené k firemnej ethernetovej sieti. Väčšina komponentov je napájaná PoE.